Het vader-dochter kunstenaarsduo werkt samen onder de naam WEIJ MYRO en gebruikt zoveel mogelijk “found objects & situations” voor hun ecologische experimenten.

Voor de groepstentoonstelling Nevengeul van de IJsselbiënnale 2023 heeft WEIJ MYRO de Mega-Acousis ontwikkeld. Een geluidsinstallatie en een film van 6.10 minuten zijn het bijzondere resultaat.

Er verschijnt binnenkort ook een kleurrijk boekje van dit experimentele onderzoek.

De opening van deze expositie in de Turnhal in Ellecom is op zondag 25 juni om 14.00 uur.

Zie hier later voor meer informatie.

Voor kaalstaart maakten Myrthe en Robin twee werken die samenvloeien in een totaalinstallatie. Deze staat op de kade en maakt verbinding met het water van de insteekhaven in Amersfoort. Het duo vond voor dit werk inspiratie in de I Tjing. Welke klanken en beelden komen uit het totaal boven drijven?

Myrthe heeft de tegenstelling tussen het gevoelstrigram van water (Yin Yang Yin) en de watergrens (Yang Yin Yin) als uitgangspunt genomen. Hoe het water ondoorgrondelijk stroomt en spat wordt bepaald door andere materie. De uitkomst is onzeker, het onbewuste en het onzekere worden aangesproken.

Robin werkt aan interactieve sound installaties voor zijn project ‘Cage in the digital Age’. In samenspel met het water kan het publiek een unieke soundscape maken. Net zoals John Cage ervaart hij de I Tjing als kans-operatie om werk te toetsen op z’n universele waarde.

De installatie ‘Sporen van het onpeilbare‘ bestaat uit fysiek, digitaal en analoog interactief werk en een bijbehorende videofilm van 7 minuten. Hierin is het experimenteel visueel onderzoek vastgelegd, waarbij 64 ‘watergrafen’ zijn gerealiseerd.

interactive sound installation
experimental visual research

http://www.kaalstaart.nl

The father-daughter artist duo works together under the name WEIJ MYRO and uses as many found objects and situations as possible for their ecological experiments.

Myrthe and Robin experiment together to create meaningful art. For ‘kaalstaart’ they produced two works that merge into a total installation. This is located on the quay and connects to the water of the port of entry in Amersfoort. The duo found inspiration for this work in the I Ching.

Myrthe has taken the contrast between the feeling trigram of water (Yin Yang Yin) and the water boundary (Yang Yin Yin) as a starting point. How the water flows inscrutably is determined by other matter. The outcome is uncertain, the unconscious and the uncertain are addressed.

Robin is working on interactive sound installations for his project ‘Cage in the digital Age’. Like John Cage, he experiences the I Ching as an chance operation to test work for its universal value. The water and the public actions together form the surprising outcome of the interaction.

The water sensing installation ‘Traces of the Unfathomable’ consists of physical, digital and analogue interactive work and an according video film.

http://www.kaalstaart.nl