The father-daughter artist duo works together under the name WEIJ MYRO and uses as many ‘found objects and situations’ as possible for their ecological experiments.

Myrthe and Robin experiment together to create meaningful art about the Symbioscene and the more-than-human world.

Het vader-dochter kunstenaarsduo werkt samen onder de naam WEIJ MYRO en gebruikt zoveel mogelijk “found objects & situations” voor hun ecologische experimenten.

Myrthe en Robin experimenteren samen om betekenisvolle kunst te maken over het Symbiosceen en de alomvattende wereld van alle organismen.

WORKS by WEIJ MYRO

The Cabinet of ContraDictions (WEIJ MYRO, 2024)

An installation that plays an unbalanced game with (moving) imagery, words, metalanguage, mechanics and the interdependence of art and science.

Voor KAALSTAART 2024 ontwikkelde WEIJ MYRO de Tegenstellingkast. Een wankelende collage-installatie over Kunst en Wetenschap: op zoek naar een nieuwe taal voor nieuwe situaties.

Mega-Acousis (WEIJ MYRO, 2023)

An instrument to listen attentively to sounds of the earth.

Voor de groepstentoonstelling Nevengeul van de IJsselbiënnale 2023 heeft WEIJ MYRO de Mega-Acousis ontwikkeld. Een geluidsinstallatie en een film van 6.10 minuten zijn het bijzondere resultaat.

Traces of the Unfathomable (WEIJ MYRO, 2022)

The water sensing installation ‘Traces of the Unfathomable’ consists of physical, digital and analogue interactive work and an according video film of 7 minutes. This records the experimental visual research, during which 64 ‘water graphs’ were created.

De installatie ‘Sporen van het onpeilbare‘ bestaat uit fysiek, digitaal en analoog interactief werk en een bijbehorende videofilm van 7 minuten. Hierin is het experimenteel visueel onderzoek vastgelegd, waarbij 64 ‘watergrafen’ zijn gerealiseerd.